Latinica
 

Република Србија

Основни суд у Зрењанину

На врх
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Почев од 12.07.2021. године у Основном суду у Зрењанину грађанима ће се поново пружати правна помоћ у просторијама суда, и то уторком у периоду од 08,00 до 15,00 часова, док ће исто тако в.ф. председника наставити са редовним пријемом странака сваког понедељка почев од 11,00 па до 12,00 часова, све у складу са укидањем ванредне ситуације на територији Града Зрењанина.
 

Медијација

Основни суд у Зрењанину
Кеј 2. октобра 1
23101 Зрењанин
Телефон:
023/565-963
Факс:     
023/564-970
е-пошта: uprava@zr.os.sud.rs